Συμβουλές

Κανόνες συντήρησης καλής λειτουργίας και καθαρισμού κουφωμάτων αλουμινίου.

 

 


Κανόνες σωστής συντήρησης και καθαρισμού είναι:

 • Το κούφωμα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει χρησιμοποιώντας τη σπανιολέτα στις σωστές θέσεις, όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που το τοποθετεί.
  Στην περίπτωση που το κούφωμα έχει μηχανισμό ανάκλησης η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται ιδιαίτερα σχολαστικά, διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μπλοκαριστεί ο μηχανισμός και να μην λειτουργεί το κούφωμα.
  Εάν συμβεί αυτό καλέστε αμέσως το service της εταιρείας και μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη ζημιά.

 • Καθαρίζετε τα κουφώματα με μαλακό πανί και ουδέτερα υγρά καθαριστικά συχνά μέσα και έξω.

 • Υπολείμματα σιλικόνης που τυχόν έχουν παραμείνει σε κάποια σημεία μπορείτε να τα απομακρύνετε με βαμβάκι και μπλέ οινόπνευμα.

 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οξέα ή άλλα δυνατά υγρά καθαρισμού. Δεν τρίβουμε τα κουφώματα με βούρτσες ή άλλα υλικά που χαράζουν.

 • Τα κουφώματα αλουμινίου είναι μελετημένα να δέχονται και να αποβάλλουν τα νερά της βροχής διαμέσου των νεροχυτών απορροής υδάτων.
  Αυτό δε σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να αποβάλουν ποσότητες νερού που πέφτουν πάνω τους με μεγάλη πίεση του λάστιχου  ποτίσματος, κατά το πλύσιμο. Συνίσταται να αποφεύγεται αυτή η μέθοδος καθαρισμού.

 • Τα ρολά τα οποία λειτουργούν με ηλεκτρικό μηχανισμό πρέπει να χειρίζονται όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που τα τοποθετεί.
  Στην περίπτωση που μπλοκάρει ο ηλεκτρικός μηχανισμός καλέστε το service και μην επέμβετε μόνοι σας γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρότερης βλάβης και ατυχήματος.

Η φιλοσοφία μας Περισσότερα
fa
es