Ανανεωμένο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον II"

Η επιχείρηση μας, πιστή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην μείωση των ρύπων λόγω μειωμένης ενεργειακής απόδοσης, σας προσφέρει, μέσω του προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον II" την δυνατότητα να αντικαταστήσετε τα παλαιά σας κουφώματα με νέα, σύγχρονα και πρωτοποριακά συστήματα αλουμινίου.

 


Η χρόνια εμπειρία μας στην διεκπεραίωση προγραμμάτων εξοικονομώ κατοίκον μας καθιστά κατάλληλους στη διασφάλιση του επιθυμητού αποτελέσματος ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας .

Η συνεργασία της επιχείρησης με καταρτισμένους πολιτικούς μηχανικούς διευκολύνει την διαδικασία καθώς αναλαμβάνουμε να σας ενημερώνουμε κατάλληλα και να σας καθοδηγούμε σε όλη την διάρκεια της αίτησης
Το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον II" χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το ανανεωμένο πρόγραμμα διαθέτει ευνοϊκότερους όρους, ενώ παρέχει τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό φυσικών προσώπων να επωφεληθούν από αυτό. Επιπλέον, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού εξοικονομούνται χρήματα και ενέργεια ενώ παράλληλα αυξάνεται αντίστοιχα η αξία του ακινήτου.

 

Τι είναι το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον II";

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Ποια είναι τα κίνητρα;

Προβλέπεται αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού με ίδια κεφάλαια ή 4/5/6ετούς δανείου με 100% επιδότηση επιτοκίου. Στην περίπτωση του δανείου παρέχεται προκαταβολή 70% του δανείου με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα. Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίησή του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου και τυχόν μελέτες απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων. Κάθε ιδιώτης μπορεί να κάνει μόνο μια αίτηση όπως και μόνο μια αίτηση μπορεί να γίνει για κάθε κατοικία.

Ποιες εργασίες καλύπτονται από την χρηματοδότηση;

Ανάλογα με τις εισοδηματικές κατηγορίες των αιτούντων διαμορφώνονται οι παρακάτω κατηγορίες όπου απαιτείται κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επιπλέον

  • Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2, απαιτείται επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).
  • Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (Λέβητας πετρελαίου, Λέβητας φυσικού αερίου, ενεργειακά τζάκια κ.α.).
  • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αντλία θερμότητας, ηλιακό σύστημα για παροχή ζεστού νερού χρήσης)

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) είναι 250€/m2 κύριας χρήσης της κατοικίας όπως προκύπτει από το Ε9 της κατοικίας με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000€.
Για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια με δύο προστατευόμενα μέλη που κατοικεί σε ένα διαμέρισμα με επιφάνεια 80m2 και έχει οικογενειακό εισόδημα μεταξύ 20.000€ - 25.000€ (κατηγορία 2) δικαιούται ποσοστό επιχορήγησης 50+5+5=60% με μέγιστο προϋπολογισμό 250*80=20.000€.
Συνεπώς θα λάβει 12.000€ επιδότηση ενώ τα υπόλοιπα 8.000€ θα πρέπει να τα αποπληρώσει μέσω άτοκου δανείου ή με ίδια κεφάλαια. Επιπλέον, καλύπτεται εφόσον υπαχθεί το κόστος για τις δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις και η αμοιβή συμβούλου έργου.

 

Βήματα Συμμετοχής στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον II"

Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης μαςστέκεται δίπλα σας σε κάθε βήμα της αίτηση σας. Επιπλέον,η συνεχής κατάρτιση μας με την "ΠΟΒΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ" μας βοηθά να είμαστε σωστά ενημερωμένοι και να σας παρέχουμε προϊόντα πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα.

Σε όλα τα στάδια της αίτησης υπάρχει καθοδήγηση από τον συνεργαζόμενο πολιτικό μηχανικό καθώς και από το καταρτισμένο προσωπικό μας.

Το πρώτο βήμα αποτελεί ο έλεγχος ένταξης στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κατοικίας σας. Στην συνέχεια, ελέγχεται το ποσό της επιδότησης που δικαιούστε σύμφωνα με το εισόδημα σας ενώ συγκροτείται, κατόπιν μελέτης, ο αριθμός παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν ώστε η οικίας σας να φτάσει στο απαιτούμενο ποσοστό ενεργειακής απόδοσης.

Στην συνέχεια γίνεται καταβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα. Αφού εγκριθεί, η αίτηση, γίνεται δήλωση των προμηθευτών μας με τα ΑΦΜ τους. Τέλος, ξεκινάει η διαδικασία των παρεμβάσεων που έχετε επιλέξει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα καθώς για πιθανές ερωτήσεις, παραμένουμε στην διάθεση σας καθημερινά στους διαύλους επικοινωνίας μας.

 

Φωτογραφίες από προηγούμενα Εξοικονομώ:


fa
es